FUTBOL OYUN KURALLARI (6) - Ahmet Polat

FUTBOL OYUN KURALLARI (6)


Kural 11 – Ofsayt
2. Ofsayt ihlali
Düzeltilmiş metin
Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu topu, bilerek elle oynama da dahil, topla
bilerek oynayan bir rakip oyuncudan (rakip oyuncu tarafından bir bilerek kurtarma
hariç) alırsa rakip oyuncunun bilerek yaptığı kurtarma dışında, bulunduğu pozisyondan avantaj elde etmiş olarak değerlendirilemez.
Açıklama
Defans oyuncusunun bilerek elle oynamasının ofsayt için ‘bilerek oynama’ olarak değerlendirileceğine açıklık getirmektedir. ‘Kurallara uygun’ bir bilerek oynamanın (ör. ayak veya kafayla), ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncunun artık ofsayt olarak değerlendirilmemesini sağladığı gibi, ‘kurallara uygun olmayan’ bir oynamada aynı sonucu vermelidir.

Kural 12 – Fauller ve Fena Hareketler
1. Direkt Serbest Vurus Topa elle müdahale etmek
Yeni metin ve diyagram
Elle oynama _ihlallerin_ belirleme amacıyla, kolun üst sınırı koltuk altı bölgesinin alt
hizası olarak kabul edilir.
Açıklama
Elle oynamalar için kol, koltuk altının alt hizasından baslar; Kural 12'deki diyagramda
gösterildigi gibi.

1. Direkt serbest vuruş Topa elle müdahale etmek
Düzeltilmiş metin
Eğer oyuncu aşağıdaki ihlalleri yaparsa bu bir ihlaldir:
• Elini/kolunu topa doğru hareket ettirmek de dâhil, topa bilerek eli/kolu ile dokunursa rakip takım kalesine, kaleci de dâhil, kazara bile olsa, eli/kolu ile doğrudan bir gol atarsa rakip takımın kalesine gol atarsa gol atma sansı yaratırsa oyuncu topa eli/kolu ile dokunduğunda: Eğer oyuncu aşağıdakileri yaparsa, bu durum genellikle ihlal teşkil eder: top kendisinin veya takım arkadaşının eline/koluna, kazara bile olsa, temas ettikten hemen sonra topun hâkimiyetini/kontrolünü sağlarsa: 
(…)
Yukarıdaki ihlaller haricinde, eğer top bir oyuncunun eline/koluna aşağıdaki durumlarda temas ederse bu durum bir ihlal teşkil etmez.
(…)
Açıklama
Aşağıdaki durumlara açıklık kazandırır;
• hücum oyuncusu elle/kolla topa kazara dokunursa ve top bir başka hücum oyuncusuna giderse ve hücum eden takım anında bir gol atarsa, bu bir elle oynama ihlalidir;
• Kazara gerçeklesen bir elle oynama sonrasında, eğer top belli bir mesafe kat ederse (pas veya dripling) ve/veya gol veya gol sansından önce birkaç pas yapılmışsa, bu bir elle oynama ihlali değildir.
1. Direkt serbest vuruş Topa elle müdahale etmek 
Düzeltilmiş metin
Kaleci kendi ceza sahası dışında elle oynama konusunda diğer oyuncularla aynı kısıtlamalara sahiptir. Eğer bir kaleci kendi ceza sahası içerisinde elle oynama izni olmadığı halde topa elle müdahale ederse, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir ancak disiplin cezası uygulanmaz. Ancak bu ihlal, oyunun tekrar başlaması sonrasında, top başka bir oyuncuya temas etmeden önce, topla _ikinci kez oynama seklindeyse (el/kol _le veya el/kol kullanmadan) ve bu ihlal umut vaat eden bir atağı durduruyorsa veya rakibine veya rakip takımın bir golünü veya bariz bir gol sansını engelliyorsa, kaleci disiplin cezası almalıdır.
Açıklama
Eğer kaleci oyunun tekrar başlaması sırasında topla ikinci kez bilerek oynuyorsa (başka bir oyuncuya temas etmeden önce) ve umut vaat eden bir atağı durduruyorsa Veya bir golü veya bariz bir gol sansını engelliyorsa, ihtar (SK) görmeli veya ihraç (KK) edilmelidir. Bu ceza ikinci dokunuş el/kol ile olsa bile uygulanır, çünkü ihlal ‘elle oynama’ değil, topla ‘kuraldışı’ biçimde ikinci kez oynamadır.
3. Disiplin cezaları Kart göstermek için oyunun başlamasını geciktirme
Düzeltilmiş metin
İhlalde bulunmayan takımın serbest vurusu hızlıca kullandığı, açık bir gol atma sansı olduğu ve hakem henüz disiplin cezası uygulama prosedürünü başlatmadığı sürece, hakem bir oyuncuya ihtar vermeye veya oyundan ihraç etmeye karar verdiğinde, ceza uygulanana kadar oyun tekrar başlatılmayacaktır. Disiplin cezası oyunun bir sonraki durusunda uygulanır. Eğer ihlal, rakip takımın bariz gol atma sansını engelliyorsa, oyuncuya ihtar verilir, eğer ihlal umut vaat eden bir atağa müdahale etmek veya durdurmak şeklîndeyse, oyuncuya ihtar verilmez.
Açıklama
Eğer hakem, bir bariz gol sansı ihlalinden sonra kullanılan ‘hızlı’ serbest vuruşa
İzin verirse, (geciktirilen) kırmızı kart sarı karta dönüşür, bu nedenle tutarlı olmak
adına, hakem umut vaat eden bir atağı faul yaparak engellemek veya durdurmak
Şeklindeki bir ihlal sonrasında ‘hızlı’ serbest vuruşa izin verirse, (geciktirilen) ihtar
Verilmemelidir.
3. Disiplin cezaları Avantaj
Düzeltilmiş metin
Eğer hakem, ihtar/ihraç vermek için oyunu durdurması gereken bir ihlal için avantaj
Oynatırsa, bu ihtar/ihraç top ilk oyun dışı olduğunda verilir. Ancak, eğer ihlal rakip Takımın bariz bir gol sansının engellenmesiyse, oyuncuya sportmenliğe aykırı Hareketten dolayı ihtar verilir, eğer ihlal umut vaat eden bir atağa müdahale etmek veya durdurmak şeklîndeyse, oyuncuya ihtar verilmez.
Açıklama
Eğer hakem bariz bir gol sansı ihlali için avantaj uygularsa kırmızı kart sarı karta dönüşür, bu nedenle tutarlı olmak adına, hakem umut vaat eden bir atağı engelleme veya durdurma seklindeki bir ihlal için avantaj uygularsa ihtar verilmemelidir.
3. Disiplin Cezası ihtar Verilecek Haller
Düzeltilmiş metin
Eğer bir oyuncu aşağıdaki ihlallerden suçlu ise ihtar verilir: (…)
• Oyun bir hakem atışı, köse vurusu, serbest vuruş ya da taç atışı ile tekrar başlatılırken gerekli mesafeye açılmazsa
Açıklama
‘Gerekli mesafeye açılmama” nedeniyle ihtar verilecek hallere hakem atışının eklenmesi durumu için.
3. Disiplin cezaları Sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtarlar
Düzeltilmiş metin
Sportmenlik dışı davranıştan dolayı bir oyuncuya ihtar verilmesi gereken farklı durumlar vardır, bunlara örnek olarak eğer bir oyuncu:
(…)
• Topla oynamaya teşebbüs edilen bir anda hakemin bir ihlal nedeniyle verdiği penaltı kararı hariç, faul herhangi başka bir ihlal yaparak umut vaat eden bir Atağa müdahale ederse veya durdurursa
Açıklama
Umut veren bir atak, faul gerektiren bir mücadele içermeyen bir ihlalle (örn. Oyun tekrar başladıktan sonra ‘kuraldışı’ bir biçimde topla ikinci kez oynamak) engellenebilir veya durdurulabilir, bu nedenle şimdiki ifade daha önceki ana baslık altında sunulan elle oynama dışındaki tüm ihlalleri de içine alıyor.
Kural 14 - Penaltı Vurusu
2. ihlaller ve cezalar
Düzeltilmiş metin
Eğer top oyuna girmeden önce aşağıdakilerden biri gerçekleşirse:
• Kaleci bir ihlal yaparsa eğer top kaleye girerse, gol geçerli sayılır. Eğer top kaleye isabet etmezse veya üst direkten veya kale direklerinden dönerse, vuruş sadece kalecinin ihlali, vuruşu kullanan oyuncuyu açık bir şekilde etkilemişse tekrarlanır. Eğer topun kaleye girmesi kaleci tarafından önlenirse, vuruş tekrarlanır. Eğer kalecinin ihlali vurusun tekrarlanmasına neden olursa, kaleci oyundaki ilk ihlali için uyarılır ve oyunun sonrasındaki ihlali (leri) için ihtar verilir.
Kalecinin ya da kalecinin bir takım arkadaşının oyun kurallarını ihlal etmesi durumunda:
Eğer top kaleye girerse, gol geçerli sayılır.
Top kaleye girmezse, penaltı vurusu tekrarlanır; eğer ihlali gerçekleştiren oyuncu kaleci ise ihtar verilir.
Her iki takım oyuncusu da Oyun Kurallarını ihlal yaparsa ederse, bir oyuncu daha ciddi
bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. kural dışı yanıltma) penaltı vurusu tekrarlanır.
Eğer kaleci ve vurusu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa:
Eğer vuruş kaçırılırsa veya kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır ve her iki oyuncuya da ihtar verilir.
Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vurusu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır.
Açıklama
Kalecinin penaltı vurusu sırasında bir ihlal gerçekleştirmesi (Ağustos 2019 tarihli 17 no’lu IFAB sürgüsünde belirtildiği gibi) ve vurusun kaleye isabet etmemesi veya direklerden/üst direkten dönmesi halinde (örn. kaleci vurusu kurtarmazsa), hareketi (leri) vurusu kullanan oyuncuyu açık biçimde etkilemediği müddetçe, kalecinin cezalandırılmayacağı teyit edildi.
Kalecilerin yaptıgı çizgi ihlallerinin çoğu topa ne zaman vurulacağını tahmin edememekten kaynaklanmaktadır, bu nedenle kaleci ilk ihlali için cezalandırılmamalı ancak tekrar edilen vuruşta ve/veya sonraki vuruştaki ihlali(leri) için ise ihtarla cezalandırılmalıdır.
Kaleci ve vurusu kullanan oyuncu, aynı anda bir ihlal gerçekleştirirse (nadiren), kalecinin ihlali genellikle bu oyuncunun ‘kuraldışı’ aldatmasından kaynaklanmaktadır, bu nedenle vurusu kullanan oyuncu cezalandırılır.

VAR protokolü ve el kitabındaki güncellemeler
4. Yöntemler Kontrol
Düzeltilmiş metin
Kontrolün olası bir "açık ve bariz hata" ya da "gözden kaçan ciddi olay” olduğunu göstermesi halinde, VAR bu bilgiyi (alınacak kararı değil) hakeme iletecektir ve hakem bu durumda bir "inceleme" başlatılıp başlatılmayacağına karar verecektir.
Açıklama
VAR'ın hakeme karar hakkında tavsiyede bulunmasına izin verildiğinden, nihai karara
referans kaldırıldı. Ancak nihai kararı her zaman hakem verir.
4. Yöntemler inceleme
Düzeltilmiş metin
Oyun henüz durdurulmadıysa, top tarafsız bir bölgeye/duruma girdiğinde hakem oyunu durdurur (bu genellikle iki takımın da hücum yapmadığı sırada olur) ve ‘TV işaretini’ gösterir.
Her iki durumda da hakem, ‘TV sinyalini’ açıkça göstererek bir ‘inceleme’ yapılacağını belirtmelidir (TV ekranının ana hatları) VAR, hakeme TV görüntülerinde neler göründüğünü anlatır ancak hakeme alınacak kararı söylemez ve hakem daha sonra
‘TV işaretini’ gösterir (zaten göstermediyse) ve kararını vermeden önce hakem inceleme alanına giderek görüntüleri izler  “sahada inceleme” (OFR).
Diğer maç görevlileri, çok istisnai durumlarda hakem tarafından kendilerinden talep edilmedikçe, kamera görüntülerini incelemeyecektir.
hakemin kendi algılamasına ve VAR'dan ve uygun olduğunda diğer maç görevlilerinden gelen bilgiler - sadece VAR incelemesinden gelen bilgilere dayanarak nihai bir karar verir
Her iki inceleme sürecinin de sonunda hakem tekrar ‘TV işareti’ yapmalıdır ve ardından hemen nihai kararını vermelidir.
Faullü müdahalenin şiddeti, ofsaytta müdahale, elle oynama yorumları gibi sübjektif kararlar için "sahada inceleme"(OFR) çoğu kez uygundur. İhlalin veya oyuncunun konumu (ofsayt), temas noktası (elle oynama/faul), ihlal yeri (ceza alanının içi veya dışı), topun oyun alanının dışına çıkması gibi yoruma açık olmayacak fiili (factual) durumlara ilişkin kararların alınmasında ‘Doğrudan VAR incelemesi (VOR)’ uygun olmakla beraber, oyuncuların/maçın yönetimine veya kararın satısına yardımcı olacaksa, "sahada inceleme”(OFR) yöntemi de kullanılabilir.
(örneğin oyunun sonlarına doğru maçın sonucunu etkileyecek önemli kararlar)
Açıklama
‘Doğrudan VAR incelemesi’ için yalnızca bir ‘TV isareti’ gerekir (oyunu durdurduktan sonra da bir isaret gerekmedikçe).
Metnin yeniden düzenlenmesi, olay / karar fiili (factual) olmadığında 'sahada inceleme' (OFR) beklendiğini vurgular.
 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
03Ağs

FUTBOL OYUN KURALLARI (6)

28Tem

FUTBOL OYUN KURALLARI (5)

27Tem

FUTBOL OYUN KURALLARI (4)

16Tem

FUTBOL OYUN KURALLARI (3)

13Tem

FUTBOL OYUN KURALLARI (2)